Wettelijke kennisgeving

Deze website is eigendom van Cormoran Fotostudio. Door deze website te raadplegen/gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat, mag u deze website niet raadplegen/gebruiken.

Intellectueel Eigendom

Cormoran Fotostudio en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. Alle informatie binnen de site van Cormoran Fotostudio valt onder het auteursrecht, de wettelijke beperkingen daargelaten. Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cormoran Fotostudio. Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik (zie Creative Commons Licentie). Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van Cormoran Fotostudio.

Copyright

© Copyright 1993 - 2008 Cormoran Fotostudio, Aalscholverstraat 41, 6921WR Duiven, Nederland,
Nummer KvK te Arnhem: 09086668. All Rights Reserved.

Toepasbaar recht

De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.

Creative Commons Licentie. Naamsvermelding-Niet-commercieel 3.0 Creative Commons

De gebruiker mag het werk kopiƫren, verspreiden en doorgeven. Remixen - afgeleide werken maken onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).
  • Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciĆ«le doeleinden gebruiken.
  • Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.
  • De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
  • Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de auteur, of deze te beperken.

Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie.

Laatste wijziging

Deze wettelijke kennisgeving is voor het laatst geüpdate op 10 december 2008.