Disclaimer/Vrijwaring

Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze website. Deze website is eigendom van Cormoran Fotostudio. Door deze website te raadplegen/gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat, mag u deze website niet raadplegen/gebruiken.

Aansprakelijkheid

De Cormoran Fotostudio Website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Cormoran Fotostudio (gezamenlijk hierna te noemen: "Informatie") worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Cormoran Fotostudio Website bekende gegevens. Cormoran Fotostudio kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan Cormoran Fotostudio instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel.
Cormoran Fotostudio kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Cormoran Fotostudio Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Cormoran Fotostudio behoudt zich het recht voor om haar website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.
In geen geval is Cormoran Fotostudio aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als Cormoran Fotostudio geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Links

De Cormoran Fotostudio Website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan Cormoran Fotostudio evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Cookies

Cookies zijn stukjes software die wij naar uw Internet browser sturen. Deze Internet browser slaat de cookie op de harde schijf van uw computer op. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u cookies ontvangt of dat cookies worden geweigerd.
Wanneer u deze website bezoekt kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde “session cookies” om bepaalde informatie op te slaan met betrekking tot uw bezoek aan deze website. Wij verzamelen deze informatie om uw bezoek aan de volgende pagina’s op onze website te vergemakkelijken.
Ook registreren wij door middel van een statistisch programma hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke pagina’s en welke onderdelen van die pagina’s worden bekeken. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren en om de site en de producten en diensten die wij aanbieden nog beter af te kunnen stemmen op uw belangstelling.

Garantie

Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een 'as is' basis. Cormoran Fotostudio geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

Algemene Voorwaarden

“Op alle rechtsbetrekkingen van Cormoran Fotostudio zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005.” Klik hier voor de algemene voorwaarden als PDF bestand. Klik hier voor de engelse vertaling. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Toepasbaar recht

De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.

Laatste wijziging

Deze wettelijke kennisgeving is voor het laatst geüpdate op 10 december 2008.